Reklam İlkeleri

Yasadışı Ürün veya Hizmetler

Reklamlar yasadışı ürün, hizmet veya faaliyet teşkil edemez, bunlara olanak sağlayamaz veya bunların tanıtımını yapamaz. Reşit olmayan kullanıcıları hedefleyen reklamlar uygun, yasal veya güvenli olmayan ya da hedeflenen yaş gruplarında sömürü, yanlış yönlendirme veya baskı oluşturan ürün, hizmet ya da içeriklerin tanıtımını yapamaz.

Ayrımcı Uygulamalar

Reklamlar ırk, etnik köken, ten rengi, milli köken, din, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, aile durumu, engellilik hali veya tıbbi ya da genetik hastalık gibi kişisel nitelikleri nedeniyle insanlara ayrımcılık yapamaz veya ayrımcılığı teşvik edemez.

Tütün Ürünleri

Reklamlar tütün ürünlerinin ve ilgili araç gereçlerin satışına veya kullanımına ilişkin tanıtım yapamaz.

İlaçlar ve İlaçlarla İlgili Ürünler

Reklamlarda yasadışı, reçeteli veya keyif verici uyuşturucuların satışına veya kullanımına ilişkin tanıtım yapılamaz.

Güvensiz Besin Destekleri

Reklamlar Facebook'un tamamen kendi takdirine bağlı olarak güvenli bulmadığı besin desteklerinin satışının veya kullanımının tanıtımını yapamaz.

Silah, Cephane veya Patlayıcılar

Reklamlar silah, cephane veya patlayıcıların satışına veya kullanımına ilişkin tanıtım yapamaz. Silah modifiye aksesuarlarının reklamları buna dahildir.

Cinsel Ürünler veya Hizmetler

Aile planlama ve doğum kontrol yöntemleri ile ilgili reklamlar hariç olmak üzere, reklamlar yetişkinlere yönelik ürün veya hizmetlerin satışına veya kullanımına ilişkin tanıtım yapamaz. Doğum kontrol yöntemleri ile ilgili reklamlar, cinsel haz veya cinsel gelişime değil, ürünün doğum kontrolüne ilişkin özelliklerine odaklanmalıdır ve 18 yaşının üzerindeki kişileri hedeflemelidir.

Cinsel İçerik

Reklamlarda cinsel içerikler bulunamaz. Çıplaklık, insanların müstehcen veya cinsellik çağrıştıran pozisyonlardaki tasvirleri veya aşırı derecede cinsellik çağrıştıran ya da kışkırtıcı faaliyetler bunlara dahildir.

Birileriyle tanışma, bağlantı kurma veya oluşturdukları içerikleri görüntüleme imkanı sunulduğunu belirten veya ima eden reklamlar cinselliği çağrıştıracak biçimde veya reklamda öne çıkarılan kişiyi cinselleştirme amacıyla konumlandırılmamalıdır.

Üçüncü Taraf İhlali

Reklamlarda telif hakkı, ticari marka, gizlilik, kişilik ya da diğer kişisel haklar veya mülkiyet hakları da dahil olmak üzere üçüncü bir şahsın haklarını ihlal edecek içerikler bulunamaz.

Sansasyonel İçerikler

Reklamlarda şok edici, sansasyonel, saygısız veya aşırı şiddet barındıran içerikler bulunmamalıdır.

Kişisel Nitelikler

Reklamlarda kişisel nitelikler belirten veya ima eden içerikler bulunamaz. Kişinin ırkı, etnik kökeni, dini, inanışları, yaşı, cinsel yönelimleri veya uygulamaları, cinsel kimliği, engellilik durumu, sağlık durumu (fiziksel sağlık veya akıl sağlığı dahil), mali durumu, sendika üyeliği, sabıka kaydı veya adının doğrudan veya dolaylı olarak belirtilmesi ya da ima edilmesi bunlara dahildir.

Yanlış Bilgiler

Adwitch, üçüncü taraf haber doğrulayıcılar tarafından çürütülmüş veya belirli koşullarda, belirli alanlarda uzman kuruluşlar tarafından çürütülmüş iddiaların yer aldığı reklamları yasaklamaktadır. Asılsız olduğu belirlenen bilgileri tekrar tekrar yayınlayan reklamverenlerin Adwitch'de reklam yayınlama imkanları kısıtlanabilir.

Tartışmalı İçerikler

Reklamlarda tartışmalı siyasi veya sosyal konuları ticari amaçlar için kullanan içerikler bulunamaz.

Çalışmayan Yönlendirme Sayfası

Reklamlar, insanları çalışmayan yönlendirme sayfalarına yönlendiremez. Kişinin sayfadan ayrılmasını engelleyen yönlendirme sayfası içerikleri bunlara dahildir.

Dilbilgisi ve Küfür

Reklamlarda küfür veya hatalı dilbilgisi ve noktalama yer alamaz. Semboller, rakamlar ve harfler, reklam değerlendirme sürecimizi veya diğer yaptırım sistemlerimizi yanıltma amacı gütmeksizin uygun şekilde kullanılmalıdır.

Gerçekte Olmayan İşlevler

Reklamlarda gerçekte olmayan işlevleri varmış gibi gösteren görseller bulunamaz. Oynatma düğmeleri, bildirimler veya onay kutularını taklit eden görsellerin yanı sıra reklam kreatifinde çoktan seçmeli seçenekler gibi çalışmayan özellikleri içeren reklamlar bunlara dahildir.

Kişisel Sağlık

Reklamlarda "öncesi-sonrası" görselleri veya beklenmeyen ya da olası olmayan sonuçlar içeren görseller bulunmamalıdır. Reklam içerikleri, diyet, kilo verme veya diğer sağlık ürünlerinin tanıtımını yapmak için kişinin kendisi hakkında olumsuz algı oluşturacak bir imada veya teşebbüste bulunamaz.

Günlük Krediler, Avans Çekleri ve Kefalet Senetleri

Reklamlarda, kişilerin sonraki maaş gününe kadar olan harcamalarını karşılamayı amaçlayan günlük kredilere, avans çeklerine, kefalet senetlerine veya diğer kısa vadeli kredilere yönelik tanıtımlar yapılamaz. Kısa vadeli krediler ile 90 gün veya daha kısa süreli krediler ifade edilmektedir.

Çok Katmanlı Pazarlama

Gelir fırsatlarının tanıtımını yapan reklamlar, ilgili ürünü veya iş modelini açıkça anlatmalı ve çok katmanlı pazarlama fırsatları gibi çok küçük bir yatırımla hızlı kazanç vaat eden iş modellerinin tanıtımını yapmamalıdır.

Açık Artırmalar (Penny Auction)

Reklamlarda, açık artırmaların (penny auction), teklif ücreti açık artırmalarının veya diğer benzer iş modellerinin tanıtımı yapılamaz.

Sahte Belgeler

Reklamlar sahte diplomalar, pasaportlar veya göçmenlik evrakları gibi sahte belgelerin tanıtımını yapamaz.

Düşük Kaliteli veya Dikkat Dağıtan İçerikler

Reklamlarda beklenmedik veya rahatsız edici bir deneyime neden olan harici yönlendirme sayfalarına yönlendirme yapan içerikler bulunamaz. Buna aşırı sansasyonel başlıklar veya kullanıcıların reklamla özgün olmayan şekilde etkileşim kurmasını isteyen talimatlar gibi yanıltıcı reklam konumlandırmaları ve insanları çok küçük bir bölümü özgün içerikten, büyük bölümü ise alakasız veya düşük kaliteli reklam içeriklerinden oluşan yönlendirme sayfalarına yönlendirmek de dahildir.

Casus veya Zararlı Yazılımlar

Reklamlar casus yazılımlar, kötü amaçlı yazılımlar veya beklenmeyen ya da aldatıcı deneyime neden olan diğer yazılımlar içeremez. Bu ürünleri içeren sitelere verilen bağlantılar bunlara dahildir.

Otomatik Animasyon

Reklamlar kişinin etkileşimi olmadan kendiliğinden çalmaya/oynamaya başlayan veya birisi reklama tıkladığında Facebook içinde genişleyen ses veya flash animasyonları içeremez.

Yetkisiz Yayın Yapan Cihazlar

Reklamlar, dijital medyaya yetkisiz erişimi kolaylaştıran veya teşvik eden mal ya da ürünlerin tanıtımını yapamaz.

Geçersiz Kılma Sistemleri

Reklamlar, reklam değerlendirme sürecimizi veya diğer yaptırım sistemlerimizi geçersiz kılmayı hedefleyen taktikler kullanmamalıdır. Buna, reklam içeriklerini veya hedef sayfayı gizlemeye çalışan teknikler dahildir.

Yasaklanan Finansal Ürünler ve Hizmetler

Reklamlar, yanıltıcı veya aldatıcı uygulamalarla sıkça ilişkilendirilen finansal ürün ve hizmetlerin tanıtımını yapamaz.

Vücut Bölümlerinin Satışı

Reklamlar insan vücudundaki bölümlerin veya sıvıların satışına ilişkin tanıtım yapmamalıdır.

Merak ettiklerinizi bize yazın

Eposta Gönderin